БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект CBNetGrowth Проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие - CBNetGrowth”
 

Проект:
”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво
икономическо развитие”
2007CB16IPO007-2009-1-12
IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

 

Проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие - CBNetGrowth”

Целта на проект CBNetGrowth е подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие  на бизнес услугите, фирмния маркетинг и бизнес сътрудничеството.
 

Партньор от Република България:
Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

     
 

Партньор от Република Македония:
Център за развитие на Източен планов регион-Щип


Териториален обхват на проекта:
Република България, Област Благоевград
Република Македония, Източен Планов регион

Продължителност: 12 месеца, 19 май 2011 – 19 май 2012

Общ бюджет: 86 727.08 € за двете странни

Целта на проект CBNetGrowth е подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие  на бизнес услугите, фирмния маркетинг и бизнес сътрудничеството.

Специфични цели на проекта:

  • Подобряване на достъпа до информация и консултантски услуги за МСП в пограничния регион.
  • Подобряване на качеството и разнообразяване на трансграничните информационни и консултатски бизнес услуги.
  • Повишаване капацитета на МСП, бизнес подпомагащите организации и местни власти в областта на бизнеса, бизнес развитието и бизнес сътрудничеството.
  • Прилагане на иновативни форми на маркетинг и реклама в трансграничния регион.
  • Осигуряване на постоянен и активен обмен на информация между бизнес подпомагащите   организации в трансграничния регион.
  • Подобряване на бизнес сътрудничеството.

Основни целеви групи:

  • Малки и средни предпиятия от двата погранични региона на България и Македония;
  • Бизнес подпомагащи и браншови организации;
  • Местни власти.

В рамките на проекта се предвижда реализирането на следните дейности:

1. Създаване на съвместна уеб базирана маркетинг и бизнес информационна платформа – JUMP. 
- Създаване на виртуална база данни и изложба на местни продукти, услуги и производства, специфични за общия трансграничен регион;
- Разработване на уеб базирана платформа за фирмен маркетинг на МСП от трансграничния регион  - индивидуални профили за представяне на фирмите; индувидуани форми за контакт с фирмите;

2. Изграждане на Партньорска мрежа за сътрудничество между бизнес подпомагащите организации в целевия трансграничен регион с цел подмагане и насърчаване развитието на местния бизнес, посредством развитието на партньорството между МСП, бизнес подпомагащи и браншови организации и насърчаване на трансграничните инициативи между тях.

3. Създаване на Бизнес център за трансгранични инициативи в Щип, Македония за предоставяне на експертни съвети и информация за МСП относно:
- управлението на фирмата – актуална информация;
- информация за пазара и пазарни проучвания;
- правна информация – фирмено законодателство, процедури и др.;
- финансова инфоемация – дънъци, данъчно и счетоводно законодателство, социално и здравно осигуряване, финансови и кредитни и нструменти за фирмите и др.;
- митническа информация – процедури, тарифи, квоти за внос и износ;
- възможности за бизнес сътрудничество и интернационализация на фирмата;

4. Издаване на Трансграничен бизнес каталог на малките и средни предприятия в целевия трансграничен район между България и Македония;

5. Провеждане на семинари за изграждане на капацитет за малки и средни предприятия и бизнесподпомагащи организации /БПО/, експерти и регионални власти в Македония;

6. Провеждане на тренировъчен семинар „Бизнес сътрудничество и клъстери”;

7. Провеждане на Кооперационна борса в Сандански, България.

Очаквани резултати:
- Разработена Съвместна уеб базирана маркетинг и бизнес информационна платформа (JUMP).
- Създадена Партньорска мрежа за сътрудничество между бизнес подпомагащи организации от трансграничния регион в подкрепа на МСП от региона.
- Създадени и популяризирани инструменти и мерки за насърчаване на партньорството МСП и привличането на инвестиции.
- Проведени серия от кооперационни и обучителни събития в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между България и Македония.

Програма за трансгранично сътрудничество между  Република България и Република Македония 2007-2013, Инструмент за предприсуединителна помощ, CCI Number 2007CB16IPO007,”. Отговорност за изложените в него възглединоси единствено Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански.Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.


Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански
ул.Скопие  5, П.К. 50, 2800 Сандански, България
Т.: 0746/30549, Ф: 0746/32403
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,
www.bicc-sandanski.org

Центар за Развој на Источен Плански Регион 
Ванчо Прке 119, 2 кат
2000 Штип, Македонија 
Т.: +389 32 386 408, Ф: +389 32 386 409
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.rdc.mk/eastregion