БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект CBNetGrowth Контактна среща на бизнес подпомагащи и браншови организации от България и Македония
 

Проект:
”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво
икономическо развитие”
2007CB16IPO007-2009-1-12
IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

 

Контактна среща на бизнес подпомагащи и браншови организации от България и Македония

Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Център за развитие на Източен планов регион-Щип, Република Македония организират КОНТАКТНА СРЕЩА на бизнес подпомагащи организации и браншови организации от РБългария и РМакедония.

Срещата се провежда в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие-CBNetGrowth” 2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между РБългария и РМакедония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.

Целта на проект CBNetGrowth е подобряване на бизнес средата в трансграничния регион между Република България и Република Македония чрез развитие  на бизнес услугите, фирмения маркетинг и бизнес сътрудничеството.

Събитието ще се проведе на 11 и 12 коември 2011г.  в хотел Оаза,  град Щип, Република Македония
Инициативата има за цел да предостави възможност за среща на бизнес подпомагащи организации /БПО/, неправителствени организации /НПО/ и представители на бизнеса от двата погранични региона на Република България  и Република Македония, на която да бъдат обсъдени необходимостта и концепцията за създаване на Партньорска мрежа за сътрудничество между тези организации, нейните цели, приоритети и функции.
Съществуването на подобна транснационална структура би допринесло за подпомагане и насърчаване развитието на местния бизнес и реализирането на съвместни трансгранични инициативи и дейности.
В срещата ще вземат участие 25 представители на бизнесподпомагащи оргазации от Област Благоевград и Източен планов регион на Република Македония.

Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение  БИКЦ – Сандански.Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.