БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект CBNetGrowth На 11 и 12 ноември 2011г. в гр. Щип, Република Македония се проведе контактна среща по проекта
 

Проект:
”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво
икономическо развитие”
2007CB16IPO007-2009-1-12
IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

 

На 11 и 12 ноември 2011г. в гр. Щип, Република Македония се проведе контактна среща по проекта

В срещата взеха участие представители на бизнес подпомагащи и браншови организации, както и представители на бизнеса от трансграничния регион на РБългария и РМакедония.
Срещата беше организирана от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Център за развитие на Източен планов регион-Щип, Република Македония, в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие-CBNetGrowth” 2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между РБългария и РМакедония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007.
На срещата взеха участие представители на бизнес подпомагащи и браншови организации, както и представители на бизнеса от трансграничния регион на РБългария и РМакедония. Участниците бяха запознати с концепцията на партньорската мрежа за сътрудничество на бизнес подпомагащи организации от трансграничния регион на РБългария и РМакедония. Също така бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите за създаването на Партньорска мрежа за сътрудничество, нейните роля и място за насърчаване на сътрудничеството между БПО, браншови организации и бизнеса на трансгранично ниво. На срещата баха дискутирани и потенциалните участници в мрежата, както и следващите стъпки за нейното създаване, с чието координиране се ангажираха партньорите по проекта Център за развитие на Източен планов регион-Щип, РМакедония и Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански.Презентации:
- Област Благоевград
- Нужди, ограничения, предизвикателства
- Роля и място на партньорската мрежа за бизнес сътрудничество
- Дефиниране на потенциалните участници и изготвяне на план за създаване на мрежата

Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007. Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение  БИКЦ – Сандански.Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.