БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Проекти Проект CBNetGrowth Обучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”
 

Проект:
”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво
икономическо развитие”
2007CB16IPO007-2009-1-12
IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

 

Обучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”

На 18 ноември 2011г. в конферентната зала на хотел „Кристо” в град Благоевград се проведе безплатен обучителен семинар на тема „Бизнес сътрудничество и клъстери”.

Събитието беше организирано от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански в рамките на проект „Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие - CBNetGrowth”2007CB16IPO007-2009-1-12, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007—2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007
В семинара взеха участие представители на бизнеса от Благоевград и региона, които бяха запознати със спецификите, основните видове и добри практики в сферата на бизнес сътрудничеството, както и с примери за успешни клъстерни организации и финансови инструменти за развитието на клъстерите в България от фондовете на ЕС. В края на семинара всички участници получиха Сертификат за успешно преминат курс.Презентации:
- Представяне на проекта
- Бизнес сътрудничество
- Клъстъри

Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, 
Програма за трансгранично сътрудничество между  Република България и Република Македония 2007-2013, Инструмент за предприсуединителна помощ, CCI Number 2007CB16IPO007,”. Отговорност за изложените в него възглединоси единствено Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански.Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.