БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОНЕН И
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР - САНДАНСКИ

Бизнес информация, консултации, европейски програми и проекти
Български (България)English (United Kingdom)
Начало Услуги

Услуги предлагани от БИКЦ – Сандански

ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

 • Маркетингово проучване на възможностите за бизнес в даден сектор;
 • Вписване и регистрация на фирми, сдружения, НПО и други организации;
 • Разработване на стратегии и решения за развитие на бизнеса;
 • Консултации при бизнес планирането, данъчната и правна уредби, подбор на персонала и др.;

ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И УПРАВЛЕНСКИ КАПАЦИТЕТ НА ФИРМИТЕ

 • Консултиране и информиранe;
 • Организиране на семинари и обучения;
 • Внедряване на системи за фирмено управление;
 • Подпомагане на бизнеса за внедряване на иновации и трансфер на технологии;

ПОДКРЕПА ЗА ФИРМИТЕ ПРИ ДОСТЪП ДО ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

 • Разработване и управление на проекти;
 • Изготвяне на бизнес планове , икономически обосновки и помощ при преговори с банки и други финансови институции;
 • Предоставяне на информация за финансиращи програми и механизми;
 • Предоставяне на информация за съществуващи кредитни линии от български и международни финансови институции;

ПОМОЩ ЗА ДОСТЪП ДО МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

 • Предоставяне на информация за законодателството в други държави;
 • Организиране и подпомагане участието на фирми в панаири, изложения и кооперационни борси;

НАСЪРЧАВАНЕ НА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

 • Предоставяне на форум за дискусии;
 • Изграждане на формални организации на предприемачите от региона;
 • Издаване и разпространение на информационни материали;
 • Предоставяне на достъп до национални и международни бази данни за бизнес сътрудничество;

Е-УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

 • Разработване и поддръжка на виртуални бази данни;
 • Абонаментно електронно - информационно обслужване;
 • Е-консултиране и информиране, графичен и уеб-дизайн;