BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Project NATUR

Project NATUR

Проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ с акроним „SEA“ и MIS 5070057, с договор № B6.3a.15 от 13.04.2021 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014-2020”

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА И СЕЛЕКЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕИ, МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ“

Thursday, 20 January 2022 11:10

Project Sense of Community

Written by Office

 

01.03.2021

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански стартира нова инициатива в подкрепа на развитието на бизнес инициативи в малки общности.

Проектът е със заглавие „Sense of Community“ и е финансиран от Програма „Еразъм +“ на Европейската комисията. В инициативата участват организации от Италия, Португалия, Хърватия и Румъния.
Проектът е насочен към повишаване перспективите за заетост и предприемачество на хора от селски райони, посредством провеждането на различни обучения и инициативи за обмяна на опит с международно участие.

Основните цели на проекта са:

  • Да повиши знанията и уменията на 20 предварително избрани членове на организациите – партньори, за да се създадат възможности за развитие на предприемачески инициативи в малки общности, като по този начин се повишат перспективите за заетост на хора от селски райони.
  • Да повиши социалното включване, възможностите за заетост и предприемаческата инициатива на 25 участници, идващи от малки населени места в селски райони чрез участие в различни обучения и инициативи за обмяна на опит в Хърватия и Италия.
Thursday, 24 June 2021 14:00

Project Beyond Inclusion

Written by Office

People with disabilities develop unique skills and talents exactly due to their disability. Given the unemployment rates, these talents remain unexploited, either because employers hesitate to include them in their workforce or/and because persons with disabilities themselves do not have the tools to develop and promote their unique skills.

Beyond Inclusion creates a new pool of job candidates that are empowered to promote themselves, while at the same time it highlights the benefits SMEs could have if they pursue to include this untapped human potential into their working environment.

This is the intriguing dual objective of Beyond Inclusion project

  • Trigger a disability inclusive SMEs mindset, where disability is a benefit
  • Equip persons with disabilities with the appropriate tools, practices and soft skills orientation, as well as with a methodology on how to best demonstrate their unique skills in a professional context or when seeking for a job.

 

Who is implementing Beyond Inclusion?:

5 EU countries, with high levels of unemployment for people with disabilities, join forces in order to bring in knowledge in the fields of social inclusion, professional development and business consulting.

Romania, Bulgaria, Greece, Spain and Cyprus go beyond inclusion and assertively tackle the EU wide issue of unemployment of persons with disabilities. The cross-fertilization of knowledge and experience from an intriguing partnership mix consisting of 8 organizations and companies from both sides of the employability-disability area is reinstating inclusion.

Together, they introduce an innovative way to address inclusion, within the scope of the employability-disability-workability-business development area. A whole new perspective that is targeting a fundamental change in the mindset of European SMEs.

For more information on the Beyond Inclusion team check the Partners section.

Friday, 16 April 2021 13:12

Project Mindful Ageing

Written by Office
Thursday, 07 January 2021 17:02

Project CompoWin

Written by Office
Friday, 23 August 2019 14:14

Project Young Cultural Promoters

Written by Office

Project “Young people – the new promoters of the cultural identity of the cross-border region” is a 15 month initiative of Tourist Union – Strumitsa (North Macedonia) and Association Business Information and Consulting Center of Sandanski, Bulgaria funded through the Interreg - IPA Cross-border Cooperation Programme between Bulgaria and North Macedonia.

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански има удоволствието да ви покани да участвате в заключителната конференция на проект Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации”, който се изпълнява в партньорство с Център за развитие и промоция „Промо идея“ - Струмица и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП програма за трансгранично сътрудничество България –Македония

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>
Page 1 of 5