BUSINESS INFORMATION AND
CONSULTING CENTRE - SANDANSKI

Business information, consultations, European programmes and projects
Български (България)English (United Kingdom)
Home Projects Проект SEA

Проект "ТРАНСГРАНИЧЕН БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР - SEA"

Проект "ТРАНСГРАНИЧЕН БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР - SEA"

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020

Проект „Трансграничен Бизнес Акселератор“ с акроним „SEA“ и MIS 5070057, с договор № B6.3a.15 от 13.04.2021 г., финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014-2020”

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ОЦЕНКА И СЕЛЕКЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕИ, МЕНТОРИНГ И КОУЧИНГ“