На 10 юли се проведе церемония по награждаване на най-добрите бизнес идеи в конкурса  за иновативни идеи за стартиране и развитие на бизнес SMART START – UP.

Конкурса се организира в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

В рамките на конкурса се включиха младежи на възраст до 29 години от целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013. Наградите бяха връчени от Ръководителя на проекта – Пламен Тодоров в присъствието на участниците и журито. 

На първите три места бяха класирани иновативни бизнес идеи за изграждане на системи за ранно известяване при бедствия, новаторски концепции за бази данни в помощ на разработчиците на софтуер, както и модерна система за управление на процеси в битови и промишлени сгради.

Трите най-добри бизнес идеи получиха грамоти и ваучери за предоставяне на специализирани консултантски услуги, по избор на спечелилия кандидат и на база на идентифицираните нужди на конкретната бизнес идея. 

 

Бихме искали да благодарим на всички, които ни изпратиха своите предложения и бизнес идеи! 

 

Очаквайте новини от предоставянето на консултантските услуги.

 

    

    

Проектът е насочен към предоставяне на преглед на Европейските тенденции за регионални иновации за следващия програмен период 2014-2020 г., като представи концепцията за интелигентна специализация, потенциалното й влияние върху траекториите на регионалното развитие и основните разлики с предишния стратегически подход (Регионална иновационна стратегия). Нещо повече, обхватът на проекта цели да предизвика брейнсторминг сесии за възможните сценарии за иновационни посредници, с оглед на новите пътища за регионално развитие, които Интелигентната специализация може да произведе, като предостави становище от първа ръка за възможните нови роли, които посредниците могат да приемат, за да подкрепят регионалните власти.

Прочети още: Проект SMART SPECIALIZATION

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.