На 10 юли се проведе церемония по награждаване на най-добрите бизнес идеи в конкурса  за иновативни идеи за стартиране и развитие на бизнес SMART START – UP.

Конкурса се организира в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

В рамките на конкурса се включиха младежи на възраст до 29 години от целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013. Наградите бяха връчени от Ръководителя на проекта – Пламен Тодоров в присъствието на участниците и журито. 

На първите три места бяха класирани иновативни бизнес идеи за изграждане на системи за ранно известяване при бедствия, новаторски концепции за бази данни в помощ на разработчиците на софтуер, както и модерна система за управление на процеси в битови и промишлени сгради.

Трите най-добри бизнес идеи получиха грамоти и ваучери за предоставяне на специализирани консултантски услуги, по избор на спечелилия кандидат и на база на идентифицираните нужди на конкретната бизнес идея. 

 

Бихме искали да благодарим на всички, които ни изпратиха своите предложения и бизнес идеи! 

 

Очаквайте новини от предоставянето на консултантските услуги.

 

    

    

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.