Срокът за участие в организирания от Сдружение БИКЦ – Сандански конкурс  за иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес SMART START – UP изтече на 15 юни.

Какво следва оттук нататък?

Всеки член на журито ще оцени самостоятелно кандидатурите и ще посочи присъдения от него/нея брой точки, описани в регламента за кандидатстване. След това присъдените точки от отделните членове на журито ще бъдат сумирани. 

 

Съставът на журито:

  • Живко Иванов Управител на Сдружение БИКЦ – Сандански;
  • Румен Генов - Председател на УС на Агенция за регионално развитие – Кърджали;
  • Марияна Ненкова – Атанасова - Изпълнителен директор на Съюз на производителите на екологична енергия;
  • Пламен Тодоров - Ръководител проект „SMART SPECIALIZATION”;
  • Ани Симеонова - Мениджър на Европейски информационен и иновационен център – Сандански част от Enterprise Europe Network;

 

На церемония на 09 юли в град Сандански ще бъдат обявени победителите в конкурса. Трите най-добри бизнес идеи ще получат ваучери за предоставяне на специализирана консултантска услуга, по избор на спечелилия кандидат и на база на идентифицираните нужди на конкретната бизнес идея. Консултантската услуга може да включва някоя от следните видове услуги: разработване на бизнес план за развитие и реализация на бизнес идеята, маркетингов план, счетоводни и правни консултации, консултиране по управление на бизнес, финансиране и др.

 

Конкурса се организира в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА!

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански обявява конкурс за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите. 

Целта на конкурса SMART START-UP е да насърчи и мотивира младите хора за генерирането на иновативни бизнес идеи с потенциал за последваща реализация. 

 

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 18 до 29 години от целевия трансграничен район на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 – 2013, като приоритет ще бъде даван на идеи от секторите: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, творчески индустрии, фармация и хранително-вкусова промишленост.

Победителите в конкурса ще получат специализирани консултантски услуги свързани с представените идеи. 

 

Инициативата се провежда в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите" – „Smart Specialization” (Интелигентна специализация), който Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция. Инициативата се осъществява с финансовата помощ на ЕПТС „Гърция – България“ 2007 - 2013.

 

Най-добрите бизнес идеи ще бъдат определени от жури, като окончателното класиране ще определят критериите: иновативност (в каква степен дейността на кандидата е новаторска), позитивен ефект (целта е да бъдат оценени проектите, които ще имат положителен ефект върху местната икономика) и реализируемост (до каква степен идеята на кандидата е изпълнима).

 

Подробна информация за условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.  

 

Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачени файлове на ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Краен срок за подаване на бизнес идеите: 29 май 2015 година, 17.00 часа.

Конкурс за бизнес идеи

Конкурс за бизнес идеи

Резюме

За конкурса SMART START-UP 

SMART START-UP е инициатива за набиране на иновативни идеи за стартиране или развитие на бизнес от младежи с потенциал и интерес към предприемачеството, новите технологии и иновациите.

Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС - SMART START-UP

Жури

Кой ще оценява Вашите идеи

Кандидатстване

Информация за кандидатстване.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж.